Anders Kildsgaard

Advokat LL.M. møderet for Landsret.
Selvstændig advokat 2007.
Uddannet som jurist; europæiske studier i EU-ret Université de Liége 1992-1993; cand. jur. Aarhus Universitet 1994; advokatbestalling hos Bech-Bruun & Trolle 1997; LL.M ved UC Davis, USA 1999; møderet i New York, USA 2000; tilknyttet afdelingen for immaterialret, medieret og entertainmentret hos Bech-Bruun 1999-2007. Stifter i 2007 Riemann advokatfirma, som bistår en række film- og tv-producenter og koncert-/event-promoterer i Norden. Medforfatter til bøgerne “Internetkontrakter”, Forlaget Thomson 2002, og “Personlighedsret”, Forlaget Thomson 2007. Rådgiver danske, nordiske og internationale klienter i retssager og transaktioner i medie- og entertainmentbranchen.

Publikationer:
Medforfatter til bøgerne “Internetkontrakter”, Forlaget Thomson 2002, og “Personlighedsret”, For- laget Thomson 2007. Rådgiver danske, nordiske og internationale klienter i retssager og transakti- oner i medie- og entertainmentbranchen.


+45 24 26 18 19
aki@riemannlaw.com
LinkedIn