Konflikter er til for at blive løst

Riemann er et anerkendt og specialiseret arbejdsretskontor, der ofte benyttes til at føre særligt komplekse og principielle retssager. Vi har gennem mangeårig erfaring opnået indgående kendskab til alle områder af arbejds- og ansættelsesretten herunder persondata, kollektiv arbejdsret, diskrimination, individuel ansættelsesret mv.

For os er det vigtigt, at kunne forebygge arbejdsretlige konflikter før, at de opstår og muligvis kommer i retten. De mange og ofte komplicerede regler på området kan være svære at overskue. Derfor opstår der let konflikter, hvor vores kompetente og specialiserede juridiske rådgivning er guld værd.

Vi yder kompetent rådgivning og konfliktløsning vedrørende kontrakter, opsigelser, overenskomster, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler, individuelle aftaler samt rets- og voldgiftssager mv. Vi yder rådgivning både til arbejdstager og arbejdsgiver.


Hos Riemann har vi mangeårig erfaring med alle områder af arbejds- og ansættelsesretten, Vi bistår både klienter når en retssag er uundgåelig, men også tidligt i forløbet, så en retssag helt undgås.

Bjarke Vejby

+45 27 85 30 88
bve@riemannlaw.com
LinkedIn

Læs mere