Bjarke Vejby

Advokat, møderet for Højesteret.
Bjarke Vejby rådgiver virksomheder, organisationer og privatpersoner og har mangeårig erfaring med retssager ved alle instanser samt voldgiftsager, særligt inden for indenfor medie- og arbejdsretsområdet. Indenfor medieområdet har Bjarke Vejby bistået en række privatpersoner i sager om krænkelse af privatliv eller ære (injurier), ligesom han yder strategisk rådgivning til klienter, herunder med ”damage controle”, i forhold til pressen. Videre har Bjarke Vejby erfaring med juridiske problemer knyttet til de sociale medier, herunder ”reputation management”. Bjarke Vejby har betydelig erfaring med sager for Pressenævnet. Indenfor det ophavsretlige område har Bjarke Vejby ført en række principielle sager for Højesteret om ”offentlig fremførelse”, som alle blev vundet, ligesom han har erfaring med sager for Ophavsretslicensnævnet. Inden for arbejdsret er Bjarke Vejby en anerkendt specialist, der ofte benyttes til at føre særligt komplekse og principielle retssager. Han har betydelig undervisnings- og foredragserfaring og er medforfatter på de mest anvendte og nyere danske arbejdsretlige værker. Herudover har Bjarke Vejby været forsvarer i straffesager om økonomisk kriminalitet og har i flere tilfælde været bisidder i sager for en undersøgelseskommission. Bjarke Vejby er vant til at håndtere komplekse sager, som påkalder sig mediernes interesse, og hvor handlekraft og politisk tæft har særlig betydning for klienten.

Publikationer:
Lov om Lønmodtageres Retsstilling ved Virksomhedsoverdragelse, 3. udgave, 2009.
Medforfatter “Funktionærret” 5. udgave, oktober 2016, DJØF.
Medforfatter af Karnov, Funktionærloven.
Forfatter til artikler om diverse juridiske emner.

Ranking:
Chambers 2016 skriver:
Bjarke Vejby recently assisted the Danish Court Functionary Union with negotiations related to the 2015-2018 collective bargaining agreement with the Danish Royal Family. He receives praise from clients: “All the way through he has conducted the case in a dignified manner, demonstrated complete knowledge of Danish law and exercised full control over the case in court.”


+45 27 85 30 88
bve@riemannlaw.com
LinkedIn