Er du klar, når hammeren falder?

Når der opstår en tvist mellem to aktører, er der behov for præcis, effektiv og kompetent rådgivning inden for det juridiske speciale, som tvisten vedrører.

Vores advokater har opbygget stor ekspertise i både rets- og voldgiftssager. Vi fører sager på alle niveauer, og vi har betydelig erfaring med højesteretsproceduren. Med et væsentligt antal retssager i bagagen har vi opnået indgående kendskab til de formelle juridiske og praktiske rammer og procedurer for sagsforløbet, og vi sætter en ære i altid at være velforberedte og strukturerede, når vi procederer sager for domstolene. Vi har ligeledes bred erfaring i at føre sager ved voldgiftsretterne.

For mange individer og virksomheder er det et stort skridt at kaste sig ud i en retssag. Med vores ekspertise kan vi hjælpe vores klienter trygt og effektivt igennem retssagen, og vi sikrer en omkostnings- og tidseffektiv løsning. I hver enkelt sag fastlægger vi i samarbejde med klienten en strategi på baggrund af sagens faktiske og kommercielle omstændigheder. Vi holder løbende klienten orienteret om sagens forløb samt forventning og eventuelle forligsmuligheder.

Vi har stor erfaring med at fører retssager inden for områder som arbejdsret, injuriesager, offentligretlige anliggender samt sager inden for immateriel- og ophavsret, ligesom vi har betydelig erfaring med strafferetssager og økonomisk kriminalitet.


Hos Riemann har vi opbygget stor ekspertise med rets- og voldgiftssager. Vi hjælper vores klienter trygt og effektivt igennem retssagen, og vi sikrer en omkostnings- og tidseffektiv løsning.

Anders Kildsgaard

+45 24 26 18 19
aki@riemannlaw.com
LinkedIn

Læs mere