DIGITALE LØSNINGER & TEKNOLOGI

Vi rådgiver om alle juridiske aspekter vedrørende digitale løsninger og teknologi og har bevæget os i denne verden i mange år. Det er afgørende at holde sig opdateret med juraen og med den digitale udvikling, der sker konstant. Vi har gennem de sidste årtier specialiseret os indenfor dette område, og vi ved, hvad loven siger, hvad man ”plejer at gøre”, og hvilke faldgruber man skal undgå.

Vi har erfaring med udarbejdelse og forhandling af alle relevante kontrakttyper som fx licens-, udviklings-, implementerings- og driftskontrakter samt kontrakter om outsourcing, konsulent- og andre teknologirelaterede ydelser. I takt med udviklingen holder vi os ajour med brugen af digitale løsninger og teknologi. Det kan være platforme for spil eller for distribution af e-learning, musik, TV og film. Vi rådgiver om de juridiske aspekter vedrørende tilrettelæggelse af forretningen på dette område, både vedrørende udbud og køb af sådanne løsninger. Digitale løsninger og teknologi er vores speciale og interesse.

Hans Zabell Abildstrøm

Advokat (L), partner
[email protected]
LinkedIn

Pia Jee Skou Eilertsen

Vi hjælper dig med juraen i alt fra traditionel softwareudvikling til udvikling af spil eller etablering af nye digitale platforme.