ARBEJDSRET

Bjarke Vejby har gennem mangeårig erfaring opnået indgående kendskab til alle områder af arbejds- og ansættelsesretten, herunder persondata, kollektiv arbejdsret, diskrimination, individuel ansættelsesret mv., og han er medforfatter på de væsentligste nyere værker indenfor arbejds- og ansættelsesretten.

Det er vigtigt at kunne forebygge arbejdsretlige konflikter, før de opstår og muligvis ender i retten. De mange og ofte komplicerede regler på området kan være svære at overskue, og konsekvenserne af konflikter kan være betydelige for både arbejdsgiver og arbejdstager.

Vi kender til juraens spidsfindigheder på området, ligesom vi kan rådgive om praktiske løsninger og veje frem. Vores rådgivning kan spænde over alt lige fra kontrakter, opsigelser, overenskomster, vilkårsændringer, konkurrenceklausuler, individuelle aftaler, bisidder-hverv, til rets- og voldgiftssager mv. Vi yder rådgivning både til arbejdstager og arbejdsgiver.

Bjarke Vejby

Advokat (H), partner
[email protected]
LinkedIn

Bjarke Vejby har mangeårig erfaring med alle områder af arbejds- og ansættelsesretten, Han bistår både klienter, når en retssag er uundgåelig, men også tidligt i forløbet, så en retssag helt undgås.