MEDIER & INJURIER

Medieretten er et af vores primære fokusområder. Vi har gennem flere årtier rådgivet og bistået klienter i konflikter omhandlende medier og presse, og har succesfuldt ført og forligt en lang række højprofilerede sager i Danmark.

Nutidens medievirkelighed styres af sociale medier og online nyhedsdækning med konstant publicering. Dette miljø kan føre til konflikter og uenighed omkring, hvordan virkeligheden egentlig ser ud.

Injurier
Løgnagtig, grov eller injurierende omtale af din person eller din virksomhed kan være provokerende og ødelæggende. Ikke bare for din stolthed og omdømme, men også for dit professionelle virke. En stor del af den værdi, vi har som mennesker eller virksomheder, ligger i vores gode navn og rygte, og nogle gange kan man have brug for retssystemets hjælp til at sætte en tyk streg under sandheden.
Men man skal tænke sig godt om, inden man bruger tid og penge på at rejse en injuriesag. Hos Riemann er vi i stand til hurtigt og præcist at analysere, om der er grundlag for at vinde sagen, eller om det vil være klogere at svare tilbage med larmende tavshed.

Vi rådgiver og bistår vores klienter indenfor alle aspekter af medieretten. Udover at rådgive og bistå vores klienter i forbindelse med sager om injurier og bagvaskelse, yder vi professionel, strategisk rådgivning vedrørende ”shitstorms”, ”reputation management”, ”retten til at blive glemt”, krænkelse af privatlivets fred, og krænkelse af ytringsfriheden. Vi tilbyder erfaren og kompetent rådgivning, som sikrer, at man som privatperson, virksomhed eller organisation kan komme bedst muligt ud af en uhensigtsmæssig situation.

Bjarke Vejby

Advokat (H), partner
[email protected]
LinkedIn

Anders Riemann Kildsgaard

Advokat (L), partner
[email protected]
LinkedIn

Medieretten er et af vores primære fokusområder. Vi har gennem flere årtier rådgivet og bistået klienter i konflikter omhandlende medier og presse, og har succesfuldt ført og forligt en lang række højprofilerede sager i Danmark.