SPECIALEOMRÅDER

Entertainment

Entertainment er et af vores kerneområder, og vi er passionerede omkring arbejdet med de kreative brancher. Vi tilbyder dybt specialiseret rådgivning i forhold til film- og TV-produktion, musik, app-udvikling, events mm.

Medier & Injurier

Medieretten er et af vores primære fokusområder. Vi har gennem flere årtier rådgivet og bistået klienter i konflikter omhandlende medier og presse, og har succesfuldt ført og forligt en lang række højprofilerede sager i Danmark.

Digitale løsninger & teknologi

Vi hjælper dig med juraen i alt fra traditionel softwareudvikling til udvikling af spil eller etablering af nye digitale platforme.

Arbejdsret

Bjarke Vejby har mangeårig erfaring med alle områder af arbejds- og ansættelsesretten, Han bistår både klienter, når en retssag er uundgåelig, men også tidligt i forløbet, så en retssag helt undgås.

Proces

Når tingene ikke går som planlagt, kan det gå i hårdknude og måske ende i retten. Riemann har årelang erfaring med både rets- og voldgiftssager på alle niveauer, særligt inden for vores specialeområder.